Kính xây dựng

Kính xây dựng
Kính xây dựng
Giá: Liên hệ

Kính xây dựng

Mã sản phẩm: : KIM 535

Công ty cung cấp và thi công các loại kính  xây dựng có độ dày  4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm,19mm, 24mm

Ứng dụng: Cửa đi, cửa sổ, vách ngăn kính, lan can kính, kính mặt dựng..

Công ty sản xuất các loại kính trắng xây dựng có độ dày  4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm,19mm, 24mm với các kích thước như sau:

Stt

Độ dầy (mm)

Kích thước tấm kính (D x R) (mm)

01

04

1524x2134

1676x2134

1829x2438

02

05

1524x2134

1676x2134

1829x2134

1829x2438

3048x2134

03

06

1829x2438

3048x2134

04

08

1829x2438

3148x2134

05

10

1829x2438

2134x3048

2134x3658

2438x3658

06

12

1829x2438

2134x3048

2134x3658

2438x3658

2438x4058

07

15

3048x4800

3048x5200

3048x6000

08

19

3048x4800

3048x5200

3048x6000

09

24

3048x4800

Kính trong từ 4-24mm

kinh-trong

Kính trong từ 4-24mm

kính trắng xây dựng kính trong 5mm